covid

covid-info

COVID-praktijkregels

Werken in Corona-tijden is erg intens. 

We proberen een vlotte & veilige praktijkwerking aan te bieden.


De wachtzaal is enkel toegankelijk voor patiënten MET mondmasker.

Geen mondmasker = buiten wachten.


Als we huisbezoeken doen bij infectieuze patiënten beschermen we ons graag extra.

De virusconcentratie is namelijk enorm groot in de ruimte waar jullie 24/24 verblijven.  Gelieve ons dus vooraf te verwittigen over eventueel gesnotter, hoest, keelpijn, diarree,... 

    COVID & test, meer info


    Vertrekkende reizigers: testing is mogelijk bij onze verpleegster.


    Voor advies ivm reizen verwijzen we naar de websites van de belgische en buitenlandse overheden. Advies verschilt van land tot land en verandert regelmatig en ook wij moeten dit opzoeken.

    Het is dus moeilijk om telefonisch advies te geven over reizen & testen. We vragen dan ook om een afspraak in te boeken om je optimaal te informeren. 


    Pre-operatieve PCR testen: testing is mogelijk bij onze verpleegster.