covid

covid-info

COVID-praktijkregels

Werken in Corona-tijden is erg intens. 

We proberen een vlotte & veilige praktijkwerking aan te bieden.


We vragen met nadruk aan patiënten met INFECTIEUZE KLACHTEN ALLERHANDE, discreet of expliciet aanwezig ("beetje snotteren", "licht kuchen", hoesten, "diarree van de mosselen", nieuw ontstane misselijkheid, "wat keelpijn", "koorts maar 't is maar een kindje", enzovoort...) om NIET IN DE WACHTZAAL maar buiten de praktijk te wachten!


De dokter komt je buiten halen als je aan de beurt bent. We trachten zonder vertraging te werken.


Gelieve niet aan te bellen als je buiten moet wachten. 


We houden de buren graag te vriend dus: de inkomhal is geen wachtzaal!


Als we huisbezoeken doen bij infectieuze patiënten beschermen we ons graag extra. De virusconcentratie is namelijk enorm groot in de ruimte waar jullie verblijven.  Gelieve ons dus vooraf te verwittigen over eventueel gesnotter, hoest, keelpijn, diarree,... 

    COVID & test, meer info


    Vertrekkende reizigers kunnen bij onze verpleging een afspraak inboeken voor testing. 


    Voor advies ivm reizen verwijzen we naar de websites van de belgische en buitenlandse overheden. Advies verschilt van land tot land en verandert regelmatig en ook wij moeten dit opzoeken.

    Het is dus moeilijk om telefonisch advies te geven over reizen & testen. We vragen dan ook om een afspraak in te boeken om je optimaal te informeren. 


    Pre-operatieve PCR testenkunnen bij onze verpleging een afspraak inboeken voor testing.