praktijkwerking

praktijkwerking

afspraken

We werken uitsluitend  op afspraak.


We hebben op dit moment geen secretariaatsondersteuning dus maak je afspraak bij voorkeur online. 


Beschik je niet over internet? Dan kan je telefonisch een afspraak aanvragen tussen 8u30 en 10u30. Kies dan optie "2" in het keuzemenu.

We trachten alle telefoontjes op te nemen. Krijg je niet direct antwoord, bel dan 5 minuten later terug. Na 10u30 stopt onze niet-dringende bereikbaarheid.


Een consult duurt 15 minuten.

Als de consultatie een beetje uitloopt is dat niet erg maar wanneer duidelijk een langere consultatietijd nodig is (bv meerdere problemen, psychologische ondersteuning), splitsen we soms je consultatie op en krijg je een vervolgafspraak.


Kom op tijd. 


1 persoon = 1 afspraak


Bereid je consultatie voor:

 • mondmasker indien verkouden-hoest
 • eID-kaart of ISI+ kaart
 • klevertje van je ziekenfonds bij bloedname
 • lijst met je medicatie
 • de nodige documenten


Een wegblijfvergoeding van 25 € wordt aangerekend aan patiënten die niet opdagen of een afspraak te laat annuleren. Bij herhaaldelijk niet opdagen zonder annulatie beëindigen we de therapeutische relatie. 

telefoon &

bereikbaarheid

Telefonische bereikbaarheid is een noodzakelijk kwaad. 


We willen een goede bereikbaarheid aanbieden voor urgente, dringende problemen. 

We begrijpen dat online-afspraken inboeken niet voor iedereen gemakkelijk is.

We begrijpen dat je een korte vraag wil stellen.

Maar... we zijn huisartsen, geen call-center.

Dus: om 10u30 stopt onze niet-dringende bereikbaarheid.


We werken met een telecentrale met keuze-menu en beperkte niet-dringende bereikbaarheid.


Toets "1": Urgente hulp & Noodgevallen!


De hele werkdag door wordt je rechtstreeks doorgeschakeld op het GSM-toestel van de dokter. 


Toets "2": een afspraak maken of een huisbezoek aanvragen


 • alleen mogelijk tussen 8u30 en 10u30
 • Online kan je 24/24 een afspraak te maken.
 • Elke werkdag om 8u30 verschijnen extra afspraken in onze agenda.


Toets "3": een korte & concrete vraag stellen


 • alleen mogelijk tussen 8u30 en 10u30
 • geen voorschriften aan de telefoon
 • laboresultaten (uitgezonderd stollingsonderzoek) en beeldvorming worden alleen op de raadpleging besproken.
 • Is de vraag uitgebreid (bv reisadvies) of wil je een uitgebreid  & volledig antwoord: kom dan op raadpleging, we maken dan graag tijd voor je. 


Toets "4": apotheker of hulpverlener (verpleegkundige, arts,...)


De hele werkdag door wordt je rechtstreeks doorgeschakeld op het GSM-toestel van de dokter. nieuw & belangrijk:

een VIHP

Een VIHP is een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk


De eerste lijn is een zorglandschap in volle evolutie.

Ook huisartsen zijn zoekende naar ondersteuning in deze drukke tijden.


Sedert januari neemt een verpleegkundige een essentiële en complementaire rol op binnen onze praktijk. 

Het volledige VIHP-takenpakket wordt gesuperviseerd door je huisarts


Onze VIHP Sari Celis is elke werkdag tot 12 uur aanwezig.

Er is ook een avondconsultatie op dinsdag van 16 uur tot 19 uur.


Volgende taken worden vanaf nu systematisch doorgeschoven naar onze verpleegkundige:

 • bloedname
 • ECG (electrocardiogram) afnemen
 • pre-operatieve administratie
 • vaccinaties
 • wondcontrole (na eerste evaluatie bij de huisarts)
 • cryotherapie bij huidletsels (na eerste evaluatie bij de huisarts)
 • info over de praktijkwerking
 • info over online inboeken
 • inschrijven van nieuwe patiënten
 • kleinere technische zorg (hechtingen verwijderen,...)
 • stimuleren van zelfzorgvaardigheden (beweging, gewichtcontrole, psychosociaal welzijn, valpreventie)
 • Covid-wissers pre-operatief en bij reizigers
 • Update van je digitale medicatielijst


Het zorgpallet van de VIHP zal de volgende maanden verder uitgebreid worden.


Wat doet een VIHP niet?

 • Voorschriften maken
 • Onderzoek bij ziekte
 • Diagnoses stellen
 • Therapievoorstellen uitwerken


Globaal gesteld is het een beetje zoals bij de specialist of in het ziekenhuis: wat doet de arts daar? Wat doet de verpleegkundige daar? 


We begrijpen dat deze manier van werken ook inspanningen/aanpassingen vergt van onze patiënten. We zijn echter overtuigd dat deze moderne, geïntegreerde zorg  voldoende kwalitatieve voordelen heeft. 


"De eerstelijnszorg van de toekomst is met verpleegkundigen in de huisartspraktijken."

Knack, 15 juli 2021

dringend

Bij levensbedreigende situaties of situaties waar elke minuut telt (mogelijke beroerte, geen hartslag, bewusteloos) bel je best onmiddellijk naar 112. 


Voor urgente medische hulp en noodgevallen (pijn op de borst, acute trauma's zoals brand- en snijwonden, ...) zijn we uiteraard de hele dag maximaal bereikbaar.

Kies dan optie "1" in het keuzemenu van onze telecentrale.

Let wel: "er is geen afspraak meer vrij" valt meestal niet onder de categorie urgent:

elke ochtend rond 8u30 worden voldoende nieuwe dagafspraken open gezet in onze online agenda.

huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor wie zich absoluut niet kan verplaatsen naar de praktijk.

Als je naar een raadpleging in het ziekenhuis kan gaan, kan je misschien ook naar onze raadpleging komen... Kom desnoods met een begeleidend familielid naar de praktijk.

De nieuwe praktijk is volledig rolstoeltoegankelijk.


Vraag je huisbezoeken telefonisch aan tussen 8u30 en 10u30.

Na 10u30 stopt onze niet-dringende bereikbaarheid.


 • Op drukke werkdagen is het soms niet mogelijk alle niet-dringende huisbezoeken uit te voeren. Huisbezoeken voor "nazicht & pilletjes" zijn niet prioritair. We komen dan op een latere dag.
 • Als een huisbezoek wordt afgesproken, gaat de dokter er van uit dat je ook thuis bent! Het is erg frustrerend als we de verplaatsing maken en voor een gesloten deur staan...


voorschriften & administratie

Voorschriften, attesten, administratie allerhande: worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. 


Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.


Er worden tijdens je raadpleging voldoende voorschriften gegeven om een langere periode toe te komen.


je huisarts afwezig

We helpen je graag kort verder als je eigen huisarts afwezig is (vakantie/ziekte).


Je huisarts krijgt van ons een korte briefing als dat nodig is. 


verzekerings-

onderzoek

Invullen van vragenlijsten & onderzoeken op vraag van je verzekering of bank (gewaarborgd inkomen, schuld-saldo-verzekering, levensverzekering,  ...):


 • Een verzekeringsonderzoek is geen gewone medische consultatie.
 • We werken immers in opdracht van je verzekering. Tarieven voor verzekeringsonderzoek liggen beduidend hoger dan RIZIV tarieven voor medische hulpverlening en zijn niet terugbetaald door je mutualiteitWe vragen hiervoor tarieven gebaseerd op een adviestekst van Domus Medica en de Syndicaten van Huisartsen.
 • Om te vermijden dat je zelf kosten dient te betalen vraag je op voorhand bevestiging aan je verzekering/bank of ze deze kost (afhankelijk van de gevraagde administratie en/of onderzoeken tussen 60 en 160 euro) wil dragen.